Kartor och geografisk information

Mölndalskartan är en interaktiv och sökbar kommunkarta som innehåller mycket av kommunens egen geografiska information.

Kommunen använder sig av ett redskap som heter GIS vilket är en förkortning för geografiskt informationssystem.

I ett GIS lagras, bearbetas, analyseras och presenteras geografiskt kopplade data till Mölndal. Det kan vara information om vattenledningar, vägar, markbeläggning , ägande, bygglov, taxeringsvärden, adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, arbetsplatser, daghem, miljöfarliga utsläpp med mera.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Per Persson
GIS-samordnare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 98
gis@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-11 15.01