Återvinningscentraler

När du behöver slänga grovavfall, farligt avfall och elavfall är du välkommen till våra bemannade återvinningscentraler i Kikås och Lindome. Minst antal besökare är det på vardagar från öppning fram till kl. 12 och mellan kl. 15 och 17.

Tack för att du visar hänsyn genom att skydda dig själv och andra! Stanna hemma om du känner dig sjuk, även lindrigt. När du väl är på återvinningscentralen, håll avstånd till andra besökare och till vår personal. På helger har vi många besökare. Om möjligt, besök oss måndag till fredag. Så undviker vi trängsel vid containrarna.

Personbil med släp parkerad framför en av containrarna på Kikås återvinningscentral

Återvinningscentralkort, ÅVC-kort

För att kunna lämna avfall på en återvinningscentral behöver du ha ett åvc-kort. Ett antal fria besök ingår i kortet och besök utöver de fria kostar 125 kronor, inklusive moms. På återvinningscentralen gäller fordon på max 3,5 ton och vid varje besök får du lämna max 3 kubikmeter avfall. Har du mer avfall än så får du dra ditt åvc-kort flera gånger.

Öppettider från 1 mars 2020


Kikås

Lindome

Måndag - tisdag

8 - 19

9 - 19

Onsdag

11 - 19

11 - 19

Torsdag - fredag

8 - 16

9 - 16

Lördag

9 - 16

9 - 16

Söndag*

11 - 16

Stängt

* Söndagsöppet 1 mars - 30 november.

Helgdagar

Tänk på att återvinningscentralerna har stängt helgdagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Återvinningscentralerna stänger kl.16 dag före dessa dagar. Kikås åvc har öppet annandag påsk kl. 11 till 16.

Tack för att du tömmer säcken

Du kan använda säckar för att frakta avfallet till återvinningscentralen. Men du får inte slänga hela säcken med blandat avfall i en container. Töm säcken och sortera materialen för sig löst i rätt container. Sorterar du redan när du packar bilen, kan ditt besök på återvinningscentralen gå smidigt ändå.

Vanliga frågor och svar om "Töm säcken"

Varför ska jag tömma säcken?

 • Att bränna avfall är dyrt och vi vill undvika att skicka avfall till förbränning när det istället kan materialåtervinnas.
 • Genom att förbättra sorteringen får vi ett renare material som går till materialåtervinning.
 • Det förekommer farligt avfall i säckarna som kan skada vår personal och miljön.
 • Plast- och pappsäckar ska återvinnas.

När måste jag börja tömma säcken?

Från och med den 1 oktober 2020 ska säckarna tömmas på återvinningscentralerna i Kikås och Lindome.

Måste jag sortera mitt avfall?

Ja. Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det på återvinningscentralen. Grovavfall är hushållsavfall.

Behöver jag tömma säcken för alla typer av avfall?

Nej. Det finns några undantag som är viktiga att känna till. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du ska lämna:

 • Säckar som innehåller damm, sågspån, isolering eller annat lättflyktigt material.
 • Säckar som innehåller invasiva arter, till exempel parkslide och lupiner.
 • Privatpersoner lämnar asbest och/eller eternitplattor på Tagene återvinningscentral. Kontakta alltid deras personal först.
 • Textilier till återvinning.

Vad händer om jag dumpar avfall istället?

 • Att slänga skräp i naturen är olagligt.
 • Att sanera och städa undan dumpat avfall är kostsamt och onödigt för markägaren.
 • Att dumpa avfall räknas som ett brott som kan ge böter eller fängelse.

Blir det billigare för mig som sorterar mitt avfall?

Nej. Men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar på rätt sätt, både för kommunen och kommunens invånare. Förbränningspriserna har ökat vilket betyder att ju mer vi skickar till förbränning desto dyrare blir det.

Var lägger jag avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du är osäker!

Kan jag betala för att lämna osorterat avfall?

Nej. Det går inte att betala sig från skyldigheten att sortera sitt avfall på återvinningscentralen. Vi måste alla ta ansvar för avfallet vi skapar och sortera det så att resurser som kan återvinnas istället för att eldas upp. Kom ihåg att alla invånare är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lag.

Varför har ni tagit bort containern för Brännbart?

Det är en åtgärd för att öka sorteringen så att vi ska kunna återvinna mer material. Enligt våra plockanalyser skulle cirka 70 procent av det avfall som tidigare låg i containern för Brännbart kunna återvinnas eller återanvändas istället för att skickas till förbränning.

Vad kan jag lägga i den nya containern för "Energiåtervinning"?

I den nya containern är det bara okej att lägga saker som inte ska återvinnas eller återanvändas. Exempelvis:

 • Presenningar
 • Takpapp
 • Skumgummi
 • Dynor
 • Tapeter
 • Tygresväskor
 • Trasiga mattor

Är "Töm säcken" unikt för Mölndals stad?

Nej. Flera av våra grannkommuner i Göteborgsregionen börjar med detta samtidigt. Det används redan i Gävlekommunerna, Eskilstuna, Västerås, Linköping, Örebro, Norra Skåne och fler tillkommer.

Vad händer med säckarna?

Vi ställer fram uppmärkta behållare där du kan lämna dina plastsäckar till materialåtervinning. Annars kan du:

 • Ta med säckarna hem för att återanvända nästa besök.
 • Lämna plastsäckar till återvinning av förpackningar för plast.
 • Lämna papperssäckar till återvinning av förpackningar för papper.

Åvc i grannkommuner

Ditt ÅVC-kort gäller i sju av Göteborgsområdets kommuner: Mölndal, Ale, Göteborg, Härryda, Partille, Lerum och Kungsbacka. Du kan alltså välja den av dessa som är närmast eller bekvämast för dig att använda, bara du har ditt ÅVC-kort med dig. Det antal tillåtna avgiftsfria besök som varje kommun fastställt ändras inte.

Givetvis följer du de särskilda öppettider och regler som gäller på den återvinningscentralen du tänker besöka. Bland annat kan tillåtna avfallsmängder skilja sig åt och sorteringsanvisningar variera.

Det här tar vi inte emot

 • Hela säckar fyllda med avfall! Töm säcken och lägg avfallet löst i rätt container.
 • Matavfall
 • Överblivna läkemedel och sprutor (lämnar du till apotek)
 • Privatpersoner lämnar asbest och/eller eternitplattor på Tagene återvinningscentral. Kontakta alltid deras personal först.
 • Explosiva varor som raketer, nödbloss, ammunition (Polisen)
 • Farligt avfall från företag.
 • Stubbar från träd.
 • Behållare som inte är tillslutna och innehåller farliga vätskor.

Det här kan du lämna på åvc

Vi strävar efter bästa sortering på våra återvinningscentraler och din insats spelar stor roll. Att du är noga med att sortera rätt material i rätt container, ökar chansen för materialet att återvinnas.

Containerindelning
MaterialContainer
Material
Container
Trädgårdsavfall1
Stoppade möbler17
Trä
2
Hårdplast
18
Obrännbart3
Återanvändning19
Energiåtervinning
4
Kyl och frys20
Metallskrot
5
Fallfrukt21
Sten, tegel, betong6
Övriga vitvaror22
Wellpapp7
Elektronik23
Ris
8
Farligt avfall24
Tryckimpregnerat trä9
Förpackningar och tidningar25
Ren gips
10
Textil26
Däck med fälg (ej Lindome)13
Bilbatterier27
Däck utan fälg (ej Lindome)14

Aska

Aska 

Askan som blir över efter eldning i öppen spis, kakelugn eller grillning sorteras som obrännbart på återvinningscentralen.

På grund av brandrisk måste askan vara helt släckt innan du lägger den i containern. Tänk på att glöden kan finnas kvar i askan även om det inte ser ut så på ytan. Vi rekommenderar att du låter askan ligga i minst 7 dagar innan du lämnar in den. Stora mängder aska kan behöva ligga ännu längre tid.

Hantera aska säkert

Det är viktigt att du tar hand om askan efter eldning. Lägg den i en plåthink eller plåtburk med lock. Utan ett lock kan vinden lätt sprida askan. Förvara askan utomhus på ett obrännbart golv, exempelvis stenplattor. Lägg inte askan i en plastpåse eller pappkartong.

Det är okej att slänga mindre mängder aska i det brännbara restavfallet hemma. Även här ska du se till att askan är helt släckt.

Bildäck

Bildäck

Dina bildäck kan du lämna på Kikås återvinningscentral. Max 8 däck åt gången. Vi tar emot däck med eller utan fälg. 

Vi tar inte emot däck i Lindome

På Lindome återvinningscentral tar vi inte emot bildäck på grund av utrymmes­skäl. 

Fallfrukt

Fallfrukt i trädgård

Mellan 24 augusti och 19 oktober tar återvinningscentralerna emot fallfrukt. Frukten som du lämnar till oss skickar vi vidare för produktion av biogas och biogödsel. Containern står utanför bommen både i Kikås och Lindome. Inget besök dras från ditt åvc-kort och du behöver inte ha med kortet om du bara ska lämna fallfrukt.  

I Kikås står containern (nummer 21) på grusytan direkt till höger efter grinden. I Lindome står containern vid farligt avfall-delen.   

Tänk på att du även kan skänka bort ditt fallfrukt till ideella föreningar eller andra organisationer som jobbar med frågan.   

Slipers

Du får lämna max 4 slipers åt gången vid varje besök. Om du vill lämna fler slipers, får du dra fler besök från ditt ÅVC-kort. Om du redan utnyttjat alla fria besök, tar vi ut en avgift på 100 kronor per besök.

Pantamera Express

Pantamera Express på Kikås återvinningscentral

Panta 100 burkar och flaskor på ett par minuter. Låter det för bra för att vara sant? Inte alls. På Kikås återvinningscentral hittar du pantautomaten Pantamera Express.

Detta kan du panta

Alla burkar och flaskor (ej glas) som har pantmärke på sig kan pantas i en pantautomat eller på något av alla de ställen som tar emot pantförpackningar på annat sätt. Panten på burkar och små PET-flaskor är en 1 krona och på stora PET-flaskor 2 kronor. Se efter på flaskan eller burken om du är osäker på om den ger pant och hur mycket i sådant fall.

Snabbt, smidigt och enkelt

Samla panten - Du behöver inte sortera aluminiumburkarna och PET-flaskorna var för sig.
Töm säcken - Töm enkelt i hela säcken. Smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt.
Utbetalning - När du är klar väljer du enkelt hur du vill få panten utbetald.

Kontakt

Lindome återvinningscentral
Besöksadress: Smidesvägen, Lindome
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Kikås återvinningscentral
Besöksadress:Kikåsleden 5
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-22 11.01