Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Information om coronaviruset

Mölndals stad följer de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Här hittar du mer information.

Innehållet är senast uppdaterat den 27 mars 2020.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Stadens inriktning är bland annat att aktivt följa händelseutvecklingen, se över förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

Följ rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller andra i din omgivning.

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa till?

Det är många som just nu behöver extra hjälp. Vi är tacksamma för att det också finns många som vill hjälpa till.

Förskola och grundskola

Förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer myndigheternas rekommendationer. Skolbarn som är friska ska vara i skolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Enligt regeringens rekommendationer införs distansutbildning på alla gymnasier, vuxenutbildningar och yrkeshögskolor i Mölndals stad.

Vård och omsorg

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Mölndals stad har beslutat att införa besöksförbud på samtliga äldreboenden för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Vi avråder även från besök på grupp- och serviceboenden om man har symtom på luftvägsinfektion.

Evenemang och allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Begränsningen gäller från 29 mars och innebär att max 50 personer får delta. 

Kultur och fritidsverksamheter

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver ta extra hänsyn till varandra för att minska smittspridningen. Därför uppmanar vi dig som besökare att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symptom. Samma riktlinjer gäller för verksamheternas personal.

Regeringen har beslutat att från och med den 29 mars begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer. Öppethållandet av Mölndals stadsmuseum, Biblioteken i Mölndal, Lilla Åbybadet, Streteredsbadet, Aktvititeten, Mölndals idrottsanläggningarna samt mötesplatser och fritidsgårdar för unga, påverkas inte av de nya reglerna.

Vid personalbrist kan Mölndals stad behöva omfördela personalresurser och våra öppettider kan komma att påverkas och aktiviteter ställas in. För aktuell information se respektive anläggnings webbsida. Våra kultur- och fritidsverksamheter är:

Bokning av lokal och anläggning

Näringsliv och företagande

Vi vet att det just nu råder stora utmaningar för näringslivet som en direkt följd av coronaviruset. Vi gör nu allt vi kan för att på bästa sätt stötta och hjälpa dig som företagare.

Patientsekretess gäller

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Mölndals stads verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Vad kommunicerar Mölndals stad?

Eftersom patientsekretess gäller lämnar inte Mölndals stad ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen, kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta stadens verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Mölndals stad inte bryter patientsekretessen.

Håll dig uppdaterad hos ansvariga myndigheter

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Hälsning från stadens ledning

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och stadsdirektör skickar en hälsning till alla Mölndalsbor.

En hälsning till dig som bor i Mölndals stad

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-27 17.26