Adresser, kontaktuppgifter samt öppettider

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Förvaltningar

Kultur- och fritidsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
kulturfritid@molndal.se

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Serviceförvaltningen
Bergfotsgatan 2, vån 3
431 35 Mölndal
031-315 10 00
serviceforvaltningen@molndal.se

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 85 82 fax
socialarbetsmarknad@molndal.se

Receptionens öppettider
Obs! Ändrad stängningstid på torsdagar under sommaren.
måndag 08.00-16.00
tisdag      08.00-16.00
onsdag   08.00-16.00
torsdag 08.00-16.00
fredag 08.00-14.30

Telefontider
Se receptionens öppettider. Dessutom kan du alltid ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningen 30 minuter efter att receptionen har stängt.

Akuta situationer (när receptionen är stängd)
Om du själv eller någon annan är i akut behov av hjälp med något inom socialtjänstens ansvarsområde utanför kontorstid, kontakta socialjouren:
031-365 87 00

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
utbildning@molndal.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Avdelningar, enheter och verksamheter

Aktivitetscentrum
Berzelius äldreboende
Terrakottagatan 1A
031-387 22 03

Öppettider
må - fr 9.00-16.00

Aktiviteten
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
031-315 16 47 föreståndare
0704-67 75 40 vaktmästare
aktiviteten@molndal.se

Anhöriglots
031-315 26 25
anhoriglots@molndal.se
Besöksadress
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19, Mölndal
Postadress
Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Anhöriglots
431 82 Mölndal

Avgiftsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 80
Säkrast vardagar
kl. 9–10, 13–15
vof-avgiftsenheten@molndal.se

Balltorpsgården
Ålegårdsgatan 297
431 50 Mölndal

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 80
Sommartid 10.00-12.00
barnomsorgsenheten@molndal.se

Berzelius äldreboende
Terrakottagatan 1 A
431 42 Mölndal

LSS-handläggare
031–315 10 00 växel
måndag–fredag kl. 9–10

Biståndshandläggare SoL
031–315 23 30
måndag–fredag kl. 9–10 och 13–14

Biståndsenheten
Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00

Bokbussen
0704-67 75 04
031-315 16 74
bokbussen@molndal.se

Bostadssamordnare
Uthyrning av bostäder till nyanlända
bostadssamordnare@molndal.se

Brattåsgårdens äldreboende
Streteredsvägen 5
428 32 Kållered

Kontaktuppgifter Brattåsgårdens äldreboende

Broslättsgården
Baazgatan
431 61 Mölndal
031-27 02 40

Brå-samordnare
Samordning för hållbarhet
0709-16 92 76

Butiken Forma
Bergmansgången 3
031-317 10 15
forma.butik@molndal.se

Öppettider
måndag - fredag 10.00-15.00

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Bygglovsarkivet
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031- 315 14 35
bygglovsarkivet@molndal.se

Öppet- och telefontider

Café 9:an
Brogatan 9
031-315 27 55
cafe9@molndal.se

Öppettider
måndag - fredag 9.30-14.30

Café Möllan
Göteborgsvägen 19
031-315 27 60
cafemollan@molndal.se

Öppettider
må - to 9.30-16.00
fredag 9.30-14.30

Demenssamordnare
0707-69 02 79

E-fakturor
Ekonomiavdelningen
031-315 12 91
031-315 12 92
031-315 12 99 fax
efaktura@molndal.se

E-faktura
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
susanne.bjork@molndal.se

Eklanda fritidsgård
Eklanda torg 2
431 49 Mölndal
031-87 43 74

Elementvägen
Elementvägen 1
437 22 Lindome

031-315 28 35 Kommunikationsgruppen 
031-315 28 36 Skaparglädjen 
031-315 28 37 Köket 
031-315 28 38 Lego 
031-315 28 39 Fixarna, Njutarna 

Enheten för kvalitet och verksamhetsutveckling
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Enheten för styrning och uppföljning
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 10 00
vardomsorg@molndal.se

Expeditionstelefon
Miljöförvaltningen
031-315 17 10 vardagar kl. 8.30-10.30

Faderskap
031-315 11 11
familjeratten@molndal.se

Telefontid 
måndag - fredag 08.30-10.00

Familjecentralen Fyrklövern
Almåsgången 7
437 30 Lindome

Christina Carlsson
Förskollärare, samordnare
Familjecentralen Fyrklövern
0731-46 33 83
christina.carlsson01@molndal.se

Julia Persson
Socionom
Familjecentralen fyrklövern
0736-33 53 99
julia.persson@molndal.se

Sirpa Persson
Barnbibliotekarie
Lindome bibliotek
031-99 40 11
sirpa.persson@molndal.se

Familjecentralen Floran
Katrinebergsgatan 1
431 61 Mölndal   
familjecentralen.floran@molndal.se

Familjehemssekreterarna
Södra Ågatan 4 B
Mölndals stad
431 82 Mölndal
familjehem@molndal.se

Familjehem ensamkommande barn

Maryam Rezaei
Enhetschef
maryam.rezaei@molndal.se

Familjerätten
Södra Ågatan 4 A
431 82 Mölndal
031-315 10 00
familjeratten@molndal.se

Telefontid
måndag, onsdag, torsdag kl 08.30-10.00

Fastighetsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
Besöksadress:
Storgatan 32 B
431 82 Mölndal
031-315 13 25
fastighetsavdelningen@molndal.se

Feriejobb
feriejobb@molndal.se
031-315 12 47

Folkhälsorådet
031-315 13 15

Forma
Frejagatan 5
431 44 Mölndal
031-87 53 32

Frejagatans dagliga verksamhet
Frejagatan 5
431 44 Mölndal
0709-39 58 74

Fritidsbanken
Bifrostgatan 40
Pedagogen Park
0707-25 82 47
fritidsbanken@molndal.se

Öppettider
tisdag 13.00-17.00
onsdag 14.00-18.00
torsdag 13.00-17.00
fredag 13.00-16.00

Fältgruppen
Södra Ågatan 4
431 35 Mölndal  
0709-63 36 04, Signe
0729-93 66 98, Elenore
0728-56 35 69 , Elsa      
faltgruppen@molndal.se

Beställning och avbeställning av riksfärdtjänstresor
016-15 05 50
må-fr 8.00-16.30

Färdtjänsthandläggare
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 15 80
fardtjanst@molndal.se

Telefontider
må  10.00-11.30, 13.00-14.30
ti-fr 10.00 - 11.30

Färdtjänsthandläggare
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 15 80
fardtjanst@molndal.se

Telefontider
må    10.00-11.30, 13.00-14.30
ti - fr 10.00-11.30

Beställning av färdtjänstresa
020-91 90 90
måndag - fredag kl. 6.00-22.00
lördag - söndag   kl. 8.00-22.00
Detta nummer ringer du även för att avboka resa, om fordonet är sent eller om du har synpunkter på resan. Synpunkter kan du också lämna på synpunkt.anrop@vasttrafik.se.

Boka via webben: vasttrafik.se/bokaresa

Föreningsservice
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
031-315 16 43
031-315 16 75
foreningsservice@molndal.se

Förflyttningsutbildning
Utbildningsansvariga
forfl.utb@molndal.se

Handtaget
Östra Lindomevägen 90
437 33 Lindome
0707-69 02 52
0707-69 03 13
handtaget@molndal.se

Hemsjukvården i Mölndal
Frölundagatan 51
431 44 Mölndal
031–795 31 54 fax

Hemsjukvård Jour
031-315 24 79
Alla dagar kl. 15.00–07.30
Dygnet runt på helger och röda dagar

Hemsjukvård Norr
Centrala Mölndal, Stensjön, Bifrost, Eklanda, Krokslätt
031-315 24 79
må - fr kl. 7.30–15.00

Hemsjukvård Söder
Lindome, Kållered, Rävekärr, Åby, Balltorp
031-795 31 51 vardagar kl. 7.30–15

HR-avdelningen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
hr-avdelningen@molndal.se

Informationscentralen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 10
031-87 76 68 fax
infocentralen@molndal.se

Integration- och flyktingfrågor
integration@molndal.se

IT-avdelningen
Södra Ågatan 4B
431 82 Mölndal
031-315 25 25 helpdesk
helpdesk@molndal.se

Kikås avfallsanläggning (vågen)
Kikåsleden 5
031-315 15 27
kikas@molndal.se

Kikås återvinningscentral
Kikåsleden 5
031-87 78 93

Klippans fritidsgård
Frölundagatan 25 B
031-27 62 37
0722-21 53 45
ankaret@molndal.se

Öppet
onsdag kl. 18.00-21.00

Kommunala lantmäterimyndigheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 11 chef
lantmaterimyndigheten@molndal.se

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Kommunrehab Mölndal
Bergfotsgatan 2
431 35 Mölndal
031–315 23 53
Telefontid vardagar 10–12

Kommunrevisionen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
kommunrevisionen@molndal.se

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Öppettider reception, tidsbokning
Skedebrogatan 1
Vardagar kl. 07-16
Lunchstängt kl. 12-13

Tidsbokning gäller för alla besök till kundservice utom vid hämtning av åvc-kort.

Akut slamtömning efter kontorstid
0705-92 82 06

Kundtjänst
Serviceförvaltningen
Privatvägen 1, vån 2
431 82 Mölndal
031-315 35 85
031-703 18 11 akut efter kl 16.00
kundtjanst@molndal.se

Öppettider

måndag - fredag 7.00-16.00

Kållereds fritidsgård
Gamla riksvägen 48
428 32 Kållered

Lackarebäcks äldreboende
Gunnebogatan 66
431 66 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Lindeviskolan
Hällesåkersvägen 11
437 91 Lindome
031-99 03 19 personal
0707-69 01 84 personal
lindevi@skola.molndal.se

Lindome bibliotek
Almåsgången 5
437 22 Lindome
031-99 40 10
031-99 21 11 fax
lindome.bibliotek@molndal.se

Lindome återvinningscentral
Smidesvägen
031-99 54 81

Lokala hjälpmedelsförrådet
Kommunrehab Mölndal
Bergfotsgatan 2
431 35 Mölndal
031-315 23 33

Återlämning av hjälpmedel efter överenskommelse på telefon

Lokalbokningen
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
031-315 16 60
Telefontid
må –fr, kl. 9.30–12.00
lokalbokningen@molndal.se

Lorry närkulturplats
Gamla torget 43
431 34 Mölndal

Ingång från byggnadens högra kortsida.

Läger och fritid
Bergmansgången 3
431 30 Mölndal

Mark- och exploateringsenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress:
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Miniträffpunkt Apelgården
Knäckepilsvägen 32
428 37 Kållered
031–315 28 17

Miniträffpunkt Bifrost
Vetekornsgatan 2b
431 46 Mölndal
031–315 20 50

Miniträffpunkt Krokslätt
Berghemsgatan 6
431 37 Mölndal 
031–315 20 50

Miniträffpunkt Mötesplats Lindome
Almåsgången 1
437 30 Lindome
031–315 26 43

Uppsökande verksamhet
Södra Forsåkersgatan 20 C
431 63 Mölndal
031-87 70 65

Mätning
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 50
matning@molndal.se

Museibutiken
Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
431 82 Mölndal
031-315 16 64
museum@molndal.se

Möbelgatan
Möbelgatan 1 A
431 33 Mölndal
0728–56 37 97

031-317 10 81 Fixarna 
031-317 10 82 Gänget 
031-317 10 83 Kommunikationsgruppen 
031-317 10 84 Pärlan 
031-317 10 85 Tecken 
031-317 10 86 Köket 

Mölndals stadsbibliotek
Bergmansgatan 31
431 30 Mölndal
031-315 16 00 Expedition
031-315 16 10 Information
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
431 82 Mölndal
031-315 16 50
museum@molndal.se

Öppet
tisdag – söndag, 12.00–16.00
torsdag, 12.00–19.00
öppettider vid storhelger

Mölndals Teater Glädje
Frejagatan 5
431 44 Mölndal
teater.gladje@molndal.se

Mölndal turism
Gunnebo slott och trädgårdar
Christina Halls väg
431 36 Mölndal
031-334 16 16
turism@molndal.se

Mötesplats Fässberg
Fässbergsskolan,
Frejagatan 5

431 44 Mölndal

Mötesplats Lindome
Almåsgången 1
437 30 Lindome
031-99 38 35

Mötesplats Åby
Katrinebergsgatan 6
431 61 Mölndal

Miniträffpunkt Mötesplats Åby
Katrinebergsgatan 6
431 61 Mölndal
031–315 20 50

Neon Resurscenter
Neongatan 7
431 53 Mölndal
031-760 58 70
neon@molndal.se

Nyttoparkeringstillstånd
031-315 10 00 växel
nyttoparkering@molndal.se

Näringslivsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 14
0702-73 28 88
naringsliv@molndal.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 15 80
handikapparkering@molndal.se

Öppet
må - fr kl. 10.00-11.30, 13.00-14.30

Procapita
Användarsupport
031-315 28 30
vof.it@molndal.se

Driftstörningar
031-315 25 18
kl. 16.30-22.00, kvällstid 
kl. 06.00-22.00, lörd-sönd 

Rådgivningsbyrån
Katrinebergsgatan 1
431 61 Mölndal
031-315 11 61
radgivningsbyran@molndal.se

Telefontid
måndag kl 09.00-10.00
fredag kl 09.00-10.00

Familjerådgivning
S:t Lukas Göteborg (familjerådgivning på uppdrag av Mölndals stad)
031-58 85 12
familjeradgivningen.molndal@sanktlukas.se

Telefontider
Måndag-torsdag kl 10.00-10.30
Fredag 13.00-13.30
Övrig tid finns telefonsvarare, där du kan alltid lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Besöksadresser:
Bergmansgången 5, Mölndal 
Första Långgatan 21, Göteborg

Servicecenter

Vecka 28-31 (6 juli-2 augusti):
Servicecenter stängt.

Telefontider
måndag - fredag kl. 09.30-10.30

Telefonnummer
0702-17 75 61 dari (alla dagar utom tisdagar)
0704-67 78 43 arabiska, ryska
031-315 11 49 arabiska, engelska
031-315 11 39 arabiska, engelska
031-315 11 04 arabiska, engelska

SIA – Stöd i arbete
Frölundagatan 49, ingång B
431 44 Mölndal

Socialjouren, endast kvällar och helger
031-365 87 00
måndag- torsdag kl. 00-08, 16.30-24
fredag kl. 00-08, 15-24

SPIRA
Frölundagatan 49, ingång B
431 44 Mölndal
spira@molndal.se

Språkvän
Norra Ågatan 32, vån 2
431 36 Mölndal
0733-90 19 24
sprakvan@molndal.se

Stadsarkivet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
stadsarkivet@molndal.se

Streteredsbadet
Ängbackevägen 7B
428 34 Kållered
031-317 10 13
streteredsbadet@molndal.se

Telefontider
Måndag 13.00-14.00
Onsdag 13.00-15.00
Övriga dagar svarar vi i mån av tid

Sörgårdens äldreboende
Soltorpsgatan 29
431 67 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Torrekullagården
Nyhagenvägen 10
428 35 Kållered
031-795 33 40
torrekulla@molndal.se

Trygghetslarmet
0708-79 36 73 dag och kväll 
0703-54 76 86 natt 

Träffpunkten Centrum
Kulturhuset Möllan
Göteborgsvägen 19–21
031–315 20 50

Öppettider
måndag–torsdag kl. 9.30–16
fredag  kl. 9.30–14.30

Träffpunkten Kållered
Brattåsgården
Streteredsvägen 5
031–315 28 17

Öppettider
Gäller alla vardagar, såvida inget annat anges i programmet.
måndag kl. 10-15
onsdag kl. 10-13
fredag kl. 10-13
Alla röda dagar har vi stängt.

Träffpunkten på Mötesplats Lindome
Almåsgången 1
031–315 26 43
traffpunkt.lindome@molndal.se

Uddängen
Katrinebergsgatan 5
031-315 12 52

Upphandlingsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
upphandling@molndal.se

VA-arkivet
Göteborgsvägen 11-17
031-315 10 00 växel
tekniska@molndal.se

Kållereds ishall
Tulebovägen 17
Vaktmästare
031-315 16 83

Åby ishall och isstadion
Idrottsvägen 3
Vaktmästare
031-315 16 84

Vikarieenheten
Nämndemansgatan 3
431 33 Mölndal
031-315 20 14
vikarieenheten@molndal.se

Besökstid
måndag - fredag 08.00-15.00

Telefontid
måndag - fredag 06.30-15.00

Lunchstängt kl. 11.45-12.45

VIM
031-315 10 00

VOF IT användarsupport
vof.it@molndal.se

Volontär i  Mölndal
031-315 16 33
volontar@molndal.se

Vuxenutbildning Mölndal
Krokslätts fabriker 50
431 37 Mölndal
031-315 31 30
vuxenutbildning@molndal.se

Familjefridsteamet
031-315 28 10, mån-fre kl 09.00-10.00
vinr@molndal.se

Vid akut situation
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad
031-315 10 00.
På kvällstid och helg kontaktar du socialjouren 031-365 87 00.

Vägledning och kompetens
Krokslätts fabriker
Göteborgsvägen 97
431 37 Mölndal
031-315 10 14 expedition
vkm@molndal.se

Expedition, telefon- och öppettider
må - to kl. 10 -12, 13-15
fredag kl. 10-12 endast telefon

Växtåterbruket
Kikås återvinningscentral
Kikåsleden 5
0704-67 79 16
vaxtaterbruket@molndal.se

Öppet från 14 maj, torsdag - fredag kl. 11-16
Hitta hit!

Följ oss på Facebook

Åbybadet
Idrottsvägen 9
431 62 Mölndal
031-86 89 70
031-776 93 69 fax
abybadet@molndal.se

Karta

Öppettider

Åby badmintonhall
Idrottsvägen 3
431 62 Mölndal
031-86 44 10

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss

I rådande situation med coronavirus och för att försöka minska smittspridning tar vi inte emot besök. Vi vill uppmana alla att i första hand kontakta oss via e-post ofs@molndal.se. Vi har också telefontid tre dagar i veckan. Tack för visad förståelse under en period.